Bilişim Vadisi

Hikayemiz

Türkiye’nin Bilişim Vadisi’nin fikri temelleri 2011, fiziki temelleri de 2015 yılında atıldı. 2019 yılında faaliyete başlayan Vadi, 2021 yılı itibariyle de Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi oldu. Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesi’nin vizyonunu hayata geçirmek adına Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlayabilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Vadi, Türkiye’nin savunma sanayinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasında önemli bir köprü işlevi görüyor.

Bilişim Vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir platformdur. Bu platform bünyesinde her birinin kendine has kümelenmeleri bulunan Mobilite, Bağlantı Teknolojileri, Siber Güvenlik, Tasarım Teknolojileri, Akıllı Şehirler ve Oyun Teknolojileri kategorilerinde ekosistemi güçlendirecek çalışmalar yürütülüyor.

Bilişim Vadisi, 2023 Vizyon hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin gücüne güç katmayı, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bize Ulaşın

Gelecek Burada

Hayallerin gerçeğe dönüştüğü, bilimin teknolojiyle buluştuğu ve ticarileştiği bir platform olan Bilişim Vadisi; Türkiye’nin savunma sanayi alanında kaydettiği başarıyı sivil teknolojilere aktararak topluma faydalı teknolojilere dönüşmesini sağlıyor.

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi teknolojinin toplum için değerli bir araç olduğuna inanarak, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle inovasyonu desteklemeye devam ediyor.

Üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin kamusal alanıyla birlikte çalışarak Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna değer katıyor.

Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini destekleyen Bilişim Vadisi, insanlığın yaşam kalitesini artıracak ve sürdürülebilirliği miras bırakacak teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda amacımız teknolojinin insan ve toplum için maksimum faydayı sağlayacak şekilde gelişmesine öncülük etmektir.

Erkam Tüzgen

Bilişim Vadisi Genel Müdürü

Motivasyonumuz

Bilişim Vadisi birbirine güçlü şekilde bağlanmış bir ekosistemden oluşuyor. Paydaşlar içinde iş birlikleri, bilgi akışı ve belirlenen ortak hedefler ekosistem içinde gerçekleşen etkinlikler aracılığıyla pekiştirilir. Teknolojik dönüşüm; tasarım, uygulama, finansal fizibilite ve ARGE gibi birçok parçanın uyumlu bir şekilde harmanlanmasıyla mümkündür. Bilişim Vadisi ekosistemindeki destek modeli, kümelenme merkezleri ve her ay düzenli olarak yapılan “Bilişim Vadisi Firma Buluşmaları” tarzı etkinlikler bu uyumun gerçekleşmesine katkı sağlıyor. Vadi’nin tescilli mottosu olan “Birlikte Başarabiliriz” ifadesi de ekosistem içindeki sıkı ilişkileri ve birlikte hareket etme vizyonunu niteler. Bilişim Vadisi içindeki faaliyetler ve iş birlikleri geleceğin teknolojisini şekillendirme hedefiyle yürütülüyor. Vadide geleceğin şehirlerini, geleceğin mobilite ekosistemini ve geleceğin teknolojisini şekillendirmeye yönelik çalışıyoruz. Bu bakımdan “Gelecek Burada” mottosu Bilişim Vadisi’nin çalışmalarındaki “gelecek” vizyonunu temsil eder.

Vizyonumuz

Bilişim Vadisi; “Milli Teknoloji Hamlesi ile dünyayı değiştirecek faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası arenada öncüsü bir yapı olmayı” vizyonu olarak kabul etmektedir.

Misyonumuz

Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir Mega Teknoloji Koridorudur. Amacımız, 2023 Milli Teknoloji Hamlesi Vizyon Hedefleri çerçevesinde Kamu – Üniversite – Sanayi – Sivil Toplum işbirliğini sağlayarak Türkiye’nin gücüne güç katacak katma değeri yüksek yeni teknolojilerin üretilmesini ve ticarileşmesini sağlamaktır.

Kalite Politikamız
  • Ulusal, uluslararası yasalara ve standartlara uyarak,
  • Dünyadaki konjonktürü dikkate alarak,
  • Çevresel, sosyal, fiziksel, psikolojik faktörleri değerlendirerek,
  • Çevreye zarar vermeden ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak,
  • Taahhütümüz olan hizmetleri kesintisiz yerine getirerek,
  • Bilişim Vadisi’nin her türlü güvenliğini sağlayarak,
  • Bilişim Vadisi’nde bulunan müşterilerimizin huzurlu, sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlayarak tüm paydaşlarımızı mutlu edebilmektir.