İstanbul Yazılım Eğitim Üssü Fizibilite Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Bilişim Vadisi’nin yürütücülüğünü yaptığı İstanbul Yazılım Eğitim Üssü Fizibilite Projesi başarıyla sonuçlanmıştır. Proje kapsamında yapılan ve amaçlanan faaliyetlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu projedeki amacımız:

Gereken nitelikli yazılımcı kaynağının yetiştirilmesi için eğitim, mentörlük ve danışmanlık alanında kurumlar arası koordinasyonun desteklenmesi ve sektörün küresel rekabet gücünün arttırılması için öncelikli ve stratejik alanların belirlenmesi gibi faktörler önem taşımaktadır. Bu kapsamda fizibilite sonrası yapılması planlanan güdümlü proje ile yazılım sektörünün ülkemiz sınırları içerisinde, ‘Finans ve Teknoloji Üssü’ kimliği kazandırılan İstanbul ilinde geliştirilmesini ve İstanbul merkezli olarak yaygınlaştırılmasını sağlamak için bu alanda nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla İstanbul Yazılım Eğitim Üssü Projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Projenin genel amacı hazırlanacak fizibilite raporu ile İstanbul yazılım ekosistemini geliştirmek ve yazılım sektöründeki nitelikli işgücünü arttırmak amacıyla İstanbul Yazılım Üssünün kurulması ve işlevsel hale getirilmesidir.

Üniversitelerdeki akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler; araştırma merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri gibi sektörde faaliyet gösteren yapıların çalışanları; özel sektör temsilcisi firmalar ve çalışanları ile yazılım sektöründe kariyer hedefleyen ve bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetleri almayı planlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler de projenin nihai faydalanıcıları arasında yer almaktadır.

Bu kurum ve kişiler fizibilite sonrası yapılacak yatırımla aşağıdaki hizmetlere erişebileceklerdir:

Bölgede bulunan yazılım ve bilişim firmaları:
Oluşturulan eğitim üssünden iş geliştirme, girişim ve uzmanlaşma eğitimlerinden;

Yazılım ve bilişim sektöründeki firma çalışanları:
Yazılım ve bilişim konularındaki yeni gelişmeler doğrultusunda verilecek eğitim ve danışmanlıklardan;

Yazılım veya bilişim alanında çalışma yürüten akademisyen ve öğrenciler:
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi alanlardaki bu kişiler için çalışmalarını yürütebilecekleri ve ekosistemle iç içe bulunabilecekleri ortamın sağlanması ve ilgili eğitimlerden;

Yazılım sanayisi ile ilintili olan tasarım, mimarlık, reklamcılık, yaratıcı Ar-Ge vs. tüm kurum ve kuruluşlar:
Yazılım sektörüyle kesişen alanlarda özel olarak açılacak eğitimlerden;

İlgili alanlarda eğitim alan ve kariyerlerini yazılım sektöründe sürdürmek isteyen lise öğrencileri:
Bu öğrenciler, yazılım sektörüyle bir ekosistem içerisinde daha erken yaşlarda tanışma fırsatı bulabilecek ve verilen eğitim ve danışmanlıklardan;

uzaktan eğitim imkanı sayesinde ülke genelinde sektörde yer alan tüm kuruluş ve kişiler, verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Fizibilite projesinin somut çıktıları ise yazılımcı ekosistemi için gerekli analizlerin yapılması ve bu analizler sayesinde kurulacak yazılım üssünün niteliklerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda analiz ve kapasite çalışmaları, İstanbul özelinde gerekli ihtiyaç analizi, mevcut sektör ve alt dalları için nitelikli insan ihityacının netleştirilmesidir. Eğitim, danışmanlık ve mentorluk gibi her türlü ihityaç üzerinde çalışılmıştır. Yetiştirilen insan kaynağınında sektörde istihdam sağlanmak üzere eşleştirme mekanizmaları oluşturulmuştur. Sonuç olarak üssün işletme modeli tasarlanıp finansman kaynakları çalışmaları tamamlanmış ve fiziki, örgütsel ve teknik ihtiyaçları hazırlanan raporumuzda yer almaktadır.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.