Milli Teknoloji Hamlesi

Dünyada teknolojik olarak gelişmiş ülkeler ve bölgeler Dördüncü Sanayi Devrimine karşı kendi teknolojik hamlelerini belirli bir isim çatısı altında topladı. Avrupa; Endüstri 4.0, Çin; Made in China 2025 ve ABD; Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ Teknolojileri çalışmaları kapsamında teknolojik dönüşüm stratejilerini şekillendiriyor. Türkiye de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesinin çizdiği yol haritasındaki temel hedefler çerçevesinde “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan stratejisini Milli Teknoloji Hamlesi olarak adlandırdı. Bu sayede teknolojik dönüşüm adına atılacak hamlelerin politikaları birbiriyle uyumlu şekilde bir bütün olarak uygulanabilecek. Bilişim Vadisi de Milli Teknoloji Hamlesinin vizyonunu hayata geçirmek adına Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlayabilmek hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bu bağlamda Vadi, Türkiye’nin savunma sanayinde kaydettiği başarıyı sivil teknolojilere aktarılmasında da önemli bir köprü işlevi görüyor.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesinin alt başlıklarından olan Beşeri Sermaye bölümünde ifade edilen “Açık Kaynak Platformu ve Türkiye’nin Yazılım Kapasitesinin Artırılması” hedefini gerçekleştirmek adına Ağustos 2021 tarihi itibariyle Bilişim Vadisi’nde faaliyete başlayan “Türkiye Açık Kaynak Platformu” ve “42 Yazılım Okulları” Türkçe doğal dil işleme sürecine yaptıkları katkı sayesinde lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürme ve yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olma hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir adımı teşkil ediyor.

Milli Teknoloji Hamlesi kendi stratejisini üç kavram üzerine temellendirir. Coğrafi olarak bir bölgeye ait olmayı ifade eden “yerlilik”, bir ulusa ait olanı ifade eden “millilik” ve fikri değer içeren ürünün başka fikri çıktıları doğrudan içermemesi, bunların kendine has fikri değeri olmasını ifade eden “özgünlük” kavramları bu temeli oluşturur. Bilişim Vadisi’nde bulunan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bu üç kavrama uygun olarak üretilmesinin yanı sıra, buna ek olarak mobilite ekosisteminde de dönüştürücü bir rol oynuyor. Mobilitenin altında; dijital coğrafi sistemler, 3 boyutlu baskı, 5G haberleşme teknolojileri, malzeme teknolojileri, enerji teknolojileri gibi birçok sivil teknoloji alanında gelişmelere katkı sağlayarak Milli Teknolojisi Hamlesi ışığı altıda sivil teknolojilere geçişin önemli adımlarından biri olarak gösteriliyor.