Bilişim Vadisi

Akademi

İlk aşamada Bilişim Vadisi ekosistemi içerisinde bulunan gerek girişimcilerin gerekse ARGE firması çalışanlarının faydalanabileceği bir platform olarak kurgulanan Bilişim Vadisi Akademi, orta ve uzun vadede tüm Türkiye’nin bu alanda ilgililerine hitap

edecek eğitimlerin organize edileceği bir platform hâline geldi. Sağladığı LMS altyapısı ile çalışma gruplarında ve hızlandırma programları süreçlerinde gerekli eğitim ekosistemini oluşturuyor.