Bilişim Vadisi

Kuluçka İşletme Merkezi

Bilişim Vadisi girişimcileri çeşitli yatırım fonlarıyla destekleyerek ülkemize katkı sağlamalarına destek oluyor. İlk olarak girişimciler, website içerisinde yer alan başvuru modülü üzerinden kolaylıkla Bilişim Vadisi’ne başvurabilirler. Bu başvurular, Bilişim Vadisi Ekosistem Geliştirme Ofisi uzmanları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. İkinci aşamada ön değerlendirmeyi başarıyla geçen girişimlerden detaylı bir başvuru talep ediliyor. Üçüncü aşamada ise nihai değerlendirme süreci Teknoloji Danışma Komisyonu tarafından yapılıyor. Sonuç olarak komisyondan onay alan girişimler, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu onayının akabinde Bilişim Vadisi’nde faaliyet göstermeye başlıyorlar.

Faaliyete başlayan girişimcilerin fiziki çalışma alanlarına sahip olduğu modern Kuluçka İşletme Merkezi; mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik gibi sivil teknolojiler alanında faaliyet gösteren ön kuluçka ve kuluçka girişimlerine ev sahipliği yapıyor. İş fikrinden ticarileşme faaliyetlerine kadar tüm süreçlerinde teknoloji girişimlerinin hedeflerine ulaşmasını destekliyor.

Modern çalışma alanlarının yanı sıra girişimcileri temel ve ileri düzeyde eğitimlerle destekleyen Merkez, sadece fiziki alan imkânı ile değil birlikte çalıştığı kurumlar ile oluşturduğu Matruşka Modeli ile de girişimciler için önemli bir fırsat oluşturuyor. “Kuluçka Motivasyonu” olarak adlandırılan bu model ile tüm girişimciler profesyonel çalışmalarında edindikleri tecrübeleri ekosistem içerisindeki tüm paydaşlar ile paylaşma imkânı buluyorlar.

Bilişim Vadisi’nin firmalar için sunduğu hizmetler ve geliştirdiği programlardan ilki Kuluçka ve Ön Kuluçka Programı’dır. Programa kabul edilen girişimciler 6 (altı) ay boyunca Kuluçka İşletme Merkezi üyesi olmaya hak kazanıyorlar. Bu sayede girişimciler; Açık ve Kapalı Ofis İmkanları, Sınırsız Elektrik ve Fiber İnternet, Teknoloji hazırlık seviyelerine göre özel eğitimler, Finansal ve Hukuki Danışmanlık, Patent Danışma Desteği, ARGE Muafiyet Desteği, Mentörlük ve Teknik Mentörlük fırsatlarına kolay bir şekilde erişebiliyorlar.

Kuluçka İşletme Merkezi’nin en önemli çalışmalarından bir diğeri de Hızlandırıcı ve Demoday Programlarıdır. Bu program kapsamında Bilişim Vadisi girişim ekosistemine dahil olmak isteyen girişimciler, diğer partner firmalarla iş birliği imkanına sahip oluyorlar ve mevcut projeleri içindeki çalışmalarını ilerletebilmek adına kendi girişimcilerini seçme fırsatına sahip oluyorlar. Mobilite Hızlandırma Programı sürecinde bir arada bulunan paydaş ve girişimler; birbirileri ile daha sağlam ilişkiler kuruyorlar ve uzun vadede de olası projelerde birlikte çalışabiliyorlar.