Bilişim Vadisi

Hikayemiz

Türkiye’nin Bilişim Vadisi’nin fikri temelleri 2011, fiziki temelleri de 2015 yılında atıldı. 2019 yılında faaliyete başlayan Vadi, 2021 yılı itibariyle de Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi oldu. Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesinin vizyonunu hayata geçirmek adına Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlayabilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Vadi, Türkiye’nin savunma sanayinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasında önemli bir köprü işlevi görüyor.

Bilişim vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir platformdur. Bu platform bünyesinde her birinin kendine has kümelenmeleri bulunan Mobilite, Bağlantı Teknolojileri, Siber Güvenlik, Tasarım Teknolojileri, Akıllı Şehirler ve Oyun Teknolojileri kategorilerinde ekosistemi güçlendirecek çalışmalar yürütülüyor.

Bilişim Vadisi, 2023 Vizyon hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin gücüne güç katmayı, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bize Ulaşın

Vizyonumuz

Bilişim Vadisi; “Milli Teknoloji Hamlesi ile dünyayı değiştirecek faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası arenada öncüsü bir yapı olmayı” vizyonu olarak kabul etmektedir.

Misyonumuz

Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir Mega Teknoloji Koridorudur. Amacımız, 2023 Milli Teknoloji Hamlesi Vizyon Hedefleri çerçevesinde Kamu – Üniversite – Sanayi – Sivil Toplum işbirliğini sağlayarak Türkiye’nin gücüne güç katacak katma değeri yüksek yeni teknolojilerin üretilmesini ve ticarileşmesini sağlamaktır.

Kalite Politikamız
  • Ulusal, uluslararası yasalara ve standartlara uyarak,
  • Dünyadaki konjonktürü dikkate alarak,
  • Çevresel, sosyal, fiziksel, psikolojik faktörleri değerlendirerek,
  • Çevreye zarar vermeden ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak,
  • Taahhütümüz olan hizmetleri kesintisiz yerine getirerek,
  • Bilişim Vadisi’nin her türlü güvenliğini sağlayarak,
  • Bilişim Vadisi’nde bulunan müşterilerimizin huzurlu, sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlayarak tüm paydaşlarımızı mutlu edebilmektir.